Classes

This is a list of all classes.

Classes
IZegoCustomVideoCaptureHandler IZegoCustomVideoRenderHandler IZegoEventHandler
IZegoMediaPlayerEventHandler ZegoAudioConfig ZegoAudioFrameParam
ZegoBarrageMessageInfo ZegoBeautifyOption ZegoBroadcastMessageInfo
ZegoCanvas ZegoCDNConfig ZegoCustomVideoCaptureConfig
ZegoCustomVideoRenderConfig ZegoDeviceInfo ZegoEngineConfig
ZegoLogConfig ZegoMixerAudioConfig ZegoMixerInput
ZegoMixerOutput ZegoMixerTask ZegoMixerVideoConfig
ZegoPlayerConfig ZegoPlayStreamQuality ZegoPublishStreamQuality
ZegoRoomConfig ZegoStream ZegoStreamRelayCDNInfo
ZegoUser ZegoVideoConfig ZegoVideoFrameParam
ZegoWatermark ZegoExpressEngine ZegoMediaPlayer

Enums

This is a list of all enums.

Enums
ZegoAECMode ZegoAudioChannel ZegoAudioCodecID
ZegoAudioConfigPreset ZegoAudioDeviceType ZegoBeautifyFeature
ZegoCapturePipelineScaleMode ZegoLanguage ZegoMediaPlayerNetworkEvent
ZegoMediaPlayerState ZegoMixerInputContentType ZegoOrientation
ZegoPlayerMediaEvent ZegoPlayerState ZegoPlayerVideoLayer
ZegoPublishChannel ZegoPublisherState ZegoRemoteDeviceState
ZegoRoomState ZegoScenario ZegoStreamQualityLevel
ZegoStreamRelayCDNState ZegoStreamRelayCDNUpdateReason ZegoTrafficControlMinVideoBitrateMode
ZegoTrafficControlProperty ZegoUpdateType ZegoVideoBufferType
ZegoVideoCodecID ZegoVideoConfigPreset ZegoVideoFlipMode
ZegoVideoFrameFormat ZegoVideoFrameFormatSeries ZegoVideoMirrorMode
ZegoViewMode

Interfaces

This is a list of all interfaces.

Interfaces
IZegoDestroyCompletionCallback IZegoIMSendBarrageMessageCallback IZegoIMSendBroadcastMessageCallback
IZegoIMSendCustomCommandCallback IZegoMediaPlayerAudioHandler IZegoMediaPlayerLoadResourceCallback
IZegoMediaPlayerSeekToCallback IZegoMediaPlayerVideoHandler IZegoMixerStartCallback
IZegoMixerStopCallback IZegoPublisherSetStreamExtraInfoCallback IZegoPublisherUpdateCdnUrlCallback

Packages

This is a list of all packages.

Packages
android.graphics im im.zego
im.zego.zegoexpress im.zego.zegoexpress.callback im.zego.zegoexpress.constants
im.zego.zegoexpress.entity java.nio java.util
org.json

Pages

This is a list of all pages.

Pages
deprecated

class Lists

IZegoCustomVideoCaptureHandler

IZegoCustomVideoRenderHandler

IZegoEventHandler

IZegoMediaPlayerEventHandler

ZegoAudioConfig

ZegoAudioFrameParam

ZegoBarrageMessageInfo

ZegoBeautifyOption

ZegoBroadcastMessageInfo

ZegoCanvas

ZegoCDNConfig

ZegoCustomVideoCaptureConfig

ZegoCustomVideoRenderConfig

ZegoDeviceInfo

ZegoEngineConfig

ZegoLogConfig

ZegoMixerAudioConfig

ZegoMixerInput

ZegoMixerOutput

ZegoMixerTask

ZegoMixerVideoConfig

ZegoPlayerConfig

ZegoPlayStreamQuality

ZegoPublishStreamQuality

ZegoRoomConfig

ZegoStream

ZegoStreamRelayCDNInfo

ZegoUser

ZegoVideoConfig

ZegoVideoFrameParam

ZegoWatermark

ZegoExpressEngine

ZegoMediaPlayer

enum Lists

ZegoAECMode

ZegoAudioChannel

ZegoAudioCodecID

ZegoAudioConfigPreset

ZegoAudioDeviceType

ZegoBeautifyFeature

ZegoCapturePipelineScaleMode

ZegoLanguage

ZegoMediaPlayerNetworkEvent

ZegoMediaPlayerState

ZegoMixerInputContentType

ZegoOrientation

ZegoPlayerMediaEvent

ZegoPlayerState

ZegoPlayerVideoLayer

ZegoPublishChannel

ZegoPublisherState

ZegoRemoteDeviceState

ZegoRoomState

ZegoScenario

ZegoStreamQualityLevel

ZegoStreamRelayCDNState

ZegoStreamRelayCDNUpdateReason

ZegoTrafficControlMinVideoBitrateMode

ZegoTrafficControlProperty

ZegoUpdateType

ZegoVideoBufferType

ZegoVideoCodecID

ZegoVideoConfigPreset

ZegoVideoFlipMode

ZegoVideoFrameFormat

ZegoVideoFrameFormatSeries

ZegoVideoMirrorMode

ZegoViewMode

interface Lists

IZegoDestroyCompletionCallback

IZegoIMSendBarrageMessageCallback

IZegoIMSendBroadcastMessageCallback

IZegoIMSendCustomCommandCallback

IZegoMediaPlayerAudioHandler

IZegoMediaPlayerLoadResourceCallback

IZegoMediaPlayerSeekToCallback

IZegoMediaPlayerVideoHandler

IZegoMixerStartCallback

IZegoMixerStopCallback

IZegoPublisherSetStreamExtraInfoCallback

IZegoPublisherUpdateCdnUrlCallback

package Lists

android.graphics

im

im.zego

im.zego.zegoexpress

im.zego.zegoexpress.callback

im.zego.zegoexpress.constants

im.zego.zegoexpress.entity

java.nio

java.util

org.json

page Lists

deprecated